Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. 

Byggeriet af det nye universitetshospital gør det mulig at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital. De nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal dog fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner.

Undervejs er også byggeri til ny Psykiatri og en serviceby, der skal understøtte driften af det nye universitetshospital og Psykiatri. Vejdirektoratet bygger i øjeblikket faciliteter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet nordvest for det nye universitetshospital. Der vil i løbet af en årrække blive bygget Onkologi (kræftbehandling) og et Steno Diabetes Center. Følg byggeprojektet fra webkamera her.

Pressebesøg
TV2 besøger byggepladsen - se programmer her

TV2 Nord Sygehus på vej 2020

TV2 Nord Åbent hus 1.9. 2019

TV2 Nord om åbent hus 2.9. 2018.

TV2 Nord om fjernkøling 2.6. 2018 (0:50)

Se luftfoto fra byggepladsen

Udbud

NAU december 2020 
Byggeriet set fra sydøst. - Se billeder fra byggepladsen her.

Igangværende udbud
Maj 2021 – Prækvalifikation til Psykiatri Etape 2 som OPP-projekt. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse den 3.5. 2021 læs her. Ansøgningsfrist den 2.6. 2021 kl. 12.
Juni 2021 Prækvalifikation til P-hus i OPP udbud. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse den 4.6. 2021. læs her. Ansøgningsfrist den 6. juli 2021 kl. 12.


Se; Regionens digitale udbudsportal, regionens udbud og licitationer samt kommende udbud.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt og tidligere udbud

Projektforløb

Tidsplan
Bygningsentrepriserne på det nye universitetshospital forventes afleveret i 2021 i henholdsvis 2. og 3. kvartal samt enkelte entrepriser i 4. kvartal, hvorefter størstedelen af bygningernes udstyr og apparatur vil blive monteret og afprøvet i løbet af 2021-2022.

Universitetshospitalet forventes ibrugtaget i andet halvår af 2022, og hele hospitalet forventes i funktion i 2023.

Bygningsentrepriserne på Servicebyen forventes afleveret medio 2021 med efterfølgende ibrugtagning af Centraldepotet i løbet af efteråret. Servicebyens sterilcentral og køkken forventes at påbegynde prøveproduktion sidst på året.

Projektet NAU

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m² (inkl. Serviceby)
  • Byggeperiode: 2013-2021
  • Antal senge: 564
  • Projektøkonomi: 5,054 mia. kr. (prisniveau 2021)
Læs mere om Fakta

Politiske behandlinger

Politiske behandlinger og afrapporteringer behandlet i Regionråd eller Forretningsudvalg. - se her

Seneste kvartalsrapport - se her

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone i september 2020. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra opførsel af Steno Diabetes Center Nordjylland  samt af Nyt Aalborg Universitetshospital. Se også billeder og film om projektet NAU