Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital i Aalborg Øst. Det nye byggeri gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital.

Visionen for byggeriet er at give et løft til det samlede sundhedsvæsen i Nordjylland og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikkert patientforløb med flere ambulante behandlinger, kortere indlæggelser og flere specialister knyttet til den enkelte patient.

Aalborg Universitetshospitals nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner. 

Undervejs er også 26.000 m2 til Psykiatrien i Aalborg og en serviceby, der skal understøtte den samlede hospitalsdrift. Vejdirektoratet bygger i øjeblikket faciliteter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet nordvest for det nye universitetshospital. Der vil i løbet af en årrække blive bygget Onkologi (kræftbehandling) og et Steno Diabetes Center.

 

Pressebesøg

 

 

Udbud

NAU december 2020 
Byggeriet set fra sydøst. - Se billeder fra byggepladsen her.

Igangværende udbud
Maj 2021 – Prækvalifikation til Psykiatri Etape 2 som OPP-projekt. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse den 3.5. 2021 læs her. Ansøgningsfrist den 2.6. 2021 kl. 12.
Juni 2021 Prækvalifikation til P-hus i OPP udbud. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse den 4.6. 2021. læs her. Ansøgningsfrist den 6. juli 2021 kl. 12.


Se; Regionens digitale udbudsportal, regionens udbud og licitationer samt kommende udbud.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt og tidligere udbud

Projektforløb

Tidsplan
Bygningsentrepriserne på det nye universitetshospital forventes afleveret i 2021 i henholdsvis 2. og 3. kvartal samt enkelte entrepriser i 4. kvartal, hvorefter størstedelen af bygningernes udstyr og apparatur vil blive monteret og afprøvet i løbet af 2021-2022. Universitetshospitalet forventes ibrugtaget i andet halvår af 2022, og hele hospitalet forventes i funktion i 2023. Læs endvidere pressemeddelelse 21. juni 2021 her.

Bygningsentrepriserne på Servicebyen forventes afleveret medio 2021 med efterfølgende ibrugtagning af Centraldepotet i løbet af efteråret. Servicebyens sterilcentral og køkken forventes at påbegynde prøveproduktion sidst på året.

Projektet NAU

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m² (inkl. Serviceby)
  • Byggeperiode: 2013-2021
  • Antal senge: 564
  • Projektøkonomi: 5,054 mia. kr. (prisniveau 2021)
Læs mere om Fakta

Politiske behandlinger

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone i september 2020. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra opførsel af Steno Diabetes Center Nordjylland  samt af Nyt Aalborg Universitetshospital. Se også billeder og film om projektet NAU