Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital i Aalborg Øst. Det nye byggeri gør det muligt at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital.

Visionen for byggeriet er at give et løft til det samlede sundhedsvæsen i Nordjylland og forbedre muligheden for fortsat at skabe sammenhængende og sikkert patientforløb med flere ambulante behandlinger, kortere indlæggelser og flere specialister knyttet til den enkelte patient.

Aalborg Universitetshospitals nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner. 

Undervejs er også 26.000 m2 til Psykiatrien i Aalborg og en serviceby, der skal understøtte den samlede hospitalsdrift. Vejdirektoratet bygger i øjeblikket faciliteter til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet nordvest for det nye universitetshospital. Der vil i løbet af en årrække blive bygget Onkologi (kræftbehandling) og et Steno Diabetes Center.

 

Pressebesøg

 

 

Udbud

NAU december 2020 
Byggeriet set fra sydøst. - Se billeder fra byggepladsen her.

Igangværende udbud

 

Se; Regionens digitale udbudsportal, regionens udbud og licitationer samt kommende udbud.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt og tidligere udbud

Projektforløb

Tidsplan
Tidsplanen er revideret i august 2021, og tidspunktet for aflevering af bygningsentrepriserne på det nye universitetshospital er rykket et halvt år frem til juni 2022.Sagen er behandlet på Regionsrådsmøde den 23. august 2021. Efter aflevering vil der være et par måneder til udbedring af evt. fejl og mangler, inden man fra august 2022 - juli 2023 monterer og afprøver størstedelen af bygningernes udstyr og apparatur. I første halvår 2023 vil der være klinisk afprøvning og undervisning af personalet, inden universitetshospitalet forventes ibrugtaget i løbet andet halvår 2023.

Bygningsentrepriserne på Servicehuset forventes afleveret i første kvartal 2022. Montering og indflytning følger universitetshospitalets tidsplan.

Bemærk, at den reviderede tidsplan og heraf afledte økonomi er baseret på kendte forudsætninger, som kan ændre sig. Det drejer sig blandt andet om leveringstid og prisstigninger på byggematerialer, bemanding på byggepladsen, uafklarede projektforhold og behov for supplerende totalrådgivning.

Projektet NAU

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m² (inkl. Serviceby)
  • Byggeperiode: 2013-2022
  • Antal senge: 564
  • Projektøkonomi: 5,054 mia. kr. (prisniveau 2021)
Læs mere om Fakta

Politiske behandlinger

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone i september 2020. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra opførsel af Steno Diabetes Center Nordjylland  samt af Nyt Aalborg Universitetshospital. Se også billeder og film om projektet NAU