Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. 

Byggeriet af det nye universitetshospital gør det mulig at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital. De nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal dog fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner.

Der er igangsat byggeri til ny Psykiatri og en serviceby, der skal understøtte driften af det nye universitetshospital og Psykiatri. Der vil i løbet af en årrække blive bygget Onkologi (kræftbehandling), et Steno Diabetes Center samt faciliteter til det sundhedsvidenskabelige fakultet på AAU se også her

Pressebesøg
TV2 har besøgt byggepladsen i 2017 og 2018 - se programmer her

TV2 Nord om åbent hus 2.9. 2018.

TV2 Nord om fjerkøling 26. 2018 (0:50)

TV2 Nord Åbent hus 1.9. 2019

Udbud

NAU fra nord til udbud 
NAU set fra nord. Se billeder fra byggepladsen her.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt
Maj 2015 - to licitationer på henholdsvis støbning af råhus mv. og en række ydelser i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen. Læs mere her.
Foråret 2016 - licitation på facader til NAU. 
Efteråret 2016 - licitation på luknings-, apterings og installationsarbejder på NAU.  Arbejderne i denne udbudspakke er primært fordelt på tre forskellige bygningsafsnit (sengetårne og forskningsbygning) bortset fra enkelte tværgående arbejder.
Forår 2017 - licitation på totalentreprise i forbindelse med udflytning af Psykiatrien. Læs mere her.
Forår 2017 - licitation på apterings- og installationsentrepriser på behandlerbygning og akutmodtagelse mv. Læs mere her.
Efterår 2017 - licitation på apterings- og installationsentrepriser på Ambulatoriehus, Børn og Unge, Intensiv  og Foyer.
Efterår 2017 - licitation på råhus, lukning og tunnel på Servicebyen til Nyt Aalborg Universitetshospital.
Efterår 2017 - prækvalifikation på tværgående svagstrømsentrepriser for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. 
Forår 2018 - licitation 
på levering og montering af fast hospitals- og standardkøkkeninventar.  
Forår 2018 - prækvalifikation 
på indendørs radiodækning for mobiltelefoni og Sine.
Forår 2018 - licitation på 10 fagentrepriser indeholdende indvendige apteringsarbejder, EL, VVS, sprinkling, udvendig aptering facader samt stålmontage og tag, der vedrører Servicebyen. 
Forår 2018 - prækvalifikation
 på tværgående IT-kablings entreprise for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. 
Maj 2018 - licitation fjernkøling
Juli 2018 -
 prækvalifikation til levering og montering af eleverbare klosetter og håndvaske til ca. 460 badeværelser ved sengestuer i 4 bygningsafsnit (Bygning; d03, c04, b08 og b09).
April 2019 - Automatisk buffersystem for sterilvarer – afleveringsdato 3.5. 2019 kl. 12. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse – læs her
Oktober 2019 - To fagentrepriser vedrørende VVS og Ventilation på Servicebyen.
November 2019 - Totalentreprise vedrørende levering og montering af nye samt de- og genmontering af eksisterende pavilloner. Tilbudsfrist 12.12. 2019 kl. 12. Der er udsendt udbudsbekendtgørelse – læs her og her
December 2019 - Fagentreprise (E507) af råhus til koblingszone. Udbudsbekendtgørelse er afsendt 12. december 2019. Se her. Tilbudsfrist er 29. januar 2020 kl. 12.
Januar 2020 - Affaldssystem (E972). Udbudsbekendtgørelse er afsendt 5. januar 2020. Læs her. Frist for ansøgning om prækvalifikation er 7. februar 2020 kl. 12.


Se; Regionens udbudsportal.

Projektet NAU

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m²(samlet)
  • Byggeperiode: 2013-2021
  • Antal senge: 564
  • Projektøkonomi: 4,931 mia. kr. (prisniveau 2019)
Læs mere om Fakta

Åbent hus

Åbent hus

Til åbent hus i 2019 var der besøg af 5.100 nordjyder på byggepladsen. Se mere om dagen her. 
I 2020 er der åbent hus søndag den 6. september.

Læs også om "åben hospital" på www.vibyggerforlivet.dk

Platform Vest

Besøg den blå platform og se byggeriet fra vest. Indkørsel fra rundkørslen v/Selma Lagerløfs Vej og Hadsund Landevej

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone i august 2019. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra byggepladsen samt billeder og film om projektet NAU