Vi bygger fremtidens hospital

Region Nordjylland bygger et nyt universitetshospital på 170.000 m2 (inklusiv serviceby). Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst på et område vest for Hadsund Landevej. 

Byggeriet af det nye universitetshospital gør det mulig at samle de fleste af de funktioner, som i dag ligger på Aalborg Universitetshospital. De nyeste bygninger, Medicinerhuset og Onkologibygningen, skal dog fortsat bruges en årrække til ambulante funktioner.

Der vil i løbet af en årrække også blive bygget nyt til Psykiatrien, en serviceby til at understøtte driften af det nye universitetshospital og Psykiatrien, Onkologi (kræftbehandling) samt faciliteter til det sundhedsvidenskabelige fakultet på AAU.

 TV2 har besøgt byggepladsen flere gange i foråret 2017 - se programmer her

Indslag i TV avisen den 1.8. 2018 om aircondition på det nye universitetshospital.

Udbud

NAU fra nord maj 2018 
NAU set fra nord. Se billeder fra byggepladsen her.

Afholdte licitationer - Se Entreprenøroversigt
Maj 2015 - to licitationer på henholdsvis støbning af råhus mv. og en række ydelser i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen. Læs mere her.
Foråret 2016 - licitation på facader til NAU. 
Efteråret 2016 - licitation på luknings-, apterings og installationsarbejder på NAU.  Arbejderne i denne udbudspakke er primært fordelt på tre forskellige bygningsafsnit (sengetårne og forskningsbygning) bortset fra enkelte tværgående arbejder.
Forår 2017 - licitation på totalentreprise i forbindelse med udflytning af Psykiatrien. Læs mere her.
Forår 2017 - licitation på apterings- og installationsentrepriser på behandlerbygning og akutmodtagelse mv. Læs mere her.
Efterår 2017 - licitation på apterings- og installationsentrepriser på Ambulatoriehus, Børn og Unge, Intensiv  og Foyer.
Efterår 2017 - licitation på råhus, lukning og tunnel på Servicebyen til Nyt Aalborg Universitetshospital.
Efterår 2017 - prækvalifikation på tværgående svagstrømsentrepriser for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. 
Forår 2018 - licitation 
på levering og montering af fast hospitals- og standardkøkkeninventar.  
Forår 2018 - prækvalifikation 
på indendørs radiodækning for mobiltelefoni og Sine.
Forår 2018 - licitation på 10 fagentrepriser indeholdende indvendige apteringsarbejder, EL, VVS, sprinkling, udvendig aptering facader samt stålmontage og tag, der vedrører Servicebyen. 
Forår 2018 - prækvalifikation
 på tværgående IT-kablings entreprise for det samlede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Byggearbejderne omhandler hospitalsbyggeri indeholdende behandling, sengeafsnit, fælles akutmodtagelse, hospitalslogistik samt personalefaciliteter. 
Juli 2018 -
 prækvalifikation til levering og montering af eleverbare klosetter og håndvaske til ca. 460 badeværelser ved sengestuer i 4 bygningsafsnit (Bygning; d03, c04, b08 og b09).

Se; Regionens udbudsportal.

Projektet NAU

  • Byggeriets størrelse: ca. 170.000 m²(samlet)
  • Byggeperiode: 2013-2020
  • Antal senge: 581
  • Projektøkonomi: 4,857 mia. kr. (prisniveau 2018)
Læs mere om Fakta

Åbent hus 2018

Åbent hus

Åbent hus på byggepladsen

Søndag den 2. september kl. 11-15 er du inviteret til åbent hus på byggepladsen til det nye universitetshospital. Du kan også besøge arkæologernes udgravninger, nærstudere en ambulance og opleve videokommunikation fra ambulance til hospital.

Adressen er Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup. Kør ind af port A fra Hadsund Landevej. Der er adgang for gående og cyklende via Postgårdsvej og port H - følg de afmærkede stier.

Læs mere på facebook `vi bygger for livet` eller www.vibyggerforlivet.dk 

Dronefilm

Vi havde besøg af en drone i august 2017. Tag med på en tur henover byggepladsen.

Du kan også se livebilleder fra byggepladsen samt billeder og film om projektet NAU